Now showing items 1-1 of 1

  • Trematode Fauna Of Some Fish Species In The River Spreča 

    Skenderovic, I; Zujo, Denisa; Adrovic, A; Markovic, G
    U radu su prikazane trematode koje su nađene kod riba u reci Streči tokom ihtioparazitoloških ispitivanja. Parazitološka ispitivanja su obavljena tokom 2010. godine i pokazala su prisustvo parazita kod 7 vrsta riba od 11 ...