Show simple item record

Organizovano korišćenje sredstava poljoprivredne mehanizacije

dc.contributor.authorBozic, Steva
dc.contributor.authorRadivojevic, Dusan
dc.contributor.authorRadojevic, Rade
dc.contributor.authorIvanovic, Sanjin
dc.contributor.authorTopisirovic, Goran
dc.contributor.authorOljaca, Mico
dc.contributor.authorGligorevic, Kosta
dc.contributor.authorKalanovic, Branka
dc.date.accessioned2015-03-05T18:25:31Z
dc.date.available2015-03-05T18:25:31Z
dc.identifier.urihttp://arhiva.nara.ac.rs/handle/123456789/116
dc.description.abstractSerbian intention for membership in EU requires adoption of overall agricultural system according to the conditions of EU, making the own agricultural policy compatible to the common agricultural policy of EU. Creating of prosperous position for equal competition on international market is one of the main topics. Many of the recent analyses show that the most important issue for solving of this problem is decrement of agricultural mechanization application expenses. Starting from this, in this paper are analyzed production potentials of the Serbian agriculture, considering prosperous conditions for organized using of agricultural machinery in purpose of decreasing expenses as well as total expenses of the agricultural production, e.g. products otal expenses.en
dc.description.abstractOpredeljenje Srbije da postane član EU, nalaže prilagođavanje ukupnog agrarnog sistema uslovima EU, čineći svoju agrarnu politiku kompatibilnom sa zajedničkom agrarnom politikom EU. Stvaranje povoljne pozicije za ravnopravan ulazak u konkurentsku borbu na međunarodnom tržištu jedan je od glavnih zadataka. Mnoge dosadašnje analize i radovi ukazuju da je u rešavanju ovog zadataka najznačajnije snižavanje troškova primene sredstava mehanizacije. Polazeći od toga, u radu se analiziraju proizvodni potencijali poljoprivrede Srbije, radi sagledavanja pogodnosti uslova za organizovano korišćenje sredstava poljoprivredne tehnike u cilju smanjenja troškova njihove primene, a time i troškova ukupne poljoprivredne proizvodnje, odnosno cene koštanja poljoprivrednih proizvoda.sr
dc.subjectagricultureen
dc.subjectexpensesen
dc.subjectapplicationen
dc.subjectproductionen
dc.subjectmachinery applicationen
dc.subjectmachinery ringen
dc.subjectpoljoprivredasr
dc.subjecttroškovisr
dc.subjectprimenasr
dc.subjectproizvodnjasr
dc.subjectsredstva mehanizacijesr
dc.subjectmašinski prstensr
dc.titleOrganized Using of Agricultural Machineryen
dc.title.alternativeOrganizovano korišćenje sredstava poljoprivredne mehanizacijesr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Issue 2008-1.
    www.jageng.agrif.bg.ac.rs/files/casopis/PT_01-2008.pdf

Show simple item record