Show simple item record

Upravljanje pomoću uvažavanja obezbeđenja uslova za početak nabavki i praćenja realizacije u poljoprivrednim preduzećima

dc.contributor.authorPopovic, Slobodan
dc.contributor.authorLaban, Bogdan
dc.contributor.authorPopovic, Vera
dc.contributor.authorJovin, Slobodanka
dc.contributor.authorGrubljesic, Zeljko
dc.contributor.authorFilipovic, Vladimir
dc.date.accessioned2018-07-21T15:56:58Z
dc.date.available2018-07-21T15:56:58Z
dc.identifier.urihttp://arhiva.nara.ac.rs/handle/123456789/2249
dc.description.abstractUpravljanje uz korišćenje obezbeđenja uslova za početak nabavki je jedan od prvih korektiva uspešnom menadžmentu u smislu uticanja na smanjivanje svih inputa koji ulaze u preduzeće. To je bila i prvo polazište autora. Drugo polazište je bilo skretanje pažnje na značaj praćenja realizacije nabavke, ugovornih odnosa i dr. kako bi preduzeće imalo mogućnosti za optimalno efektuiranje rezultata. Utvrdili smo nakon testiranja na reprezentativnom preduzeću srednje veličine da ukupno obezbeđeni uslova za početak postupka nabavke potrebnih dobara preduzeća iznose 89, preko 13 postavljenih kriterijuma na datom intervalu rizika 1-10, odnosno prosečno 6,85 dok kod praćenja ukupne obezbeđenosti realizacije ugovora i evidencije na 6 kriterijuma praćenja rizik je pokazivao ukupnu vrednost od 26 odnosno prosečno 4,33. To upravo govori da je prva faza izrazita što se tiče rizika i da u narednom periodu menadžment treba da joj pokloni veliku pažnju kako bi smanjio mogući ukupni rizik po poslovanje preduzeća koga vodi.sr
dc.description.abstractManaging the use of securing the conditions for starting a procurement is one of the first corrections to successful management in terms of impacting the reduction of all inputs that enter the enterprise. It was also the first starting point of the author. The second starting point was to draw attention to the importance of monitoring the realization of procurement, contractual relations, etc. so that the company will have the opportunity to optimally affect the results. We established after testing on a representative medium-sized company that the total provision of conditions for starting the procurement procedure for the necessary assets of the company is 89, over 13 set criteria at a given risk interval 1-10, or an average of 6.85 while in monitoring the overall security of contract realization and records on The 6 Criteria for Monitoring the Risk showed a total value of 26 and an average of 4.33.sr
dc.subjectupravljanjesr
dc.subjectnabavka robesr
dc.subjectrealizacijasr
dc.subjectmanagementsr
dc.subjectprocurement of goodssr
dc.subjectrealizationsr
dc.titleManagement by Respecting the Provision of Conditions for the Commencement of Procurement and Monitoring Of Implementation in Agricultural Enterprisessr
dc.title.alternativeUpravljanje pomoću uvažavanja obezbeđenja uslova za početak nabavki i praćenja realizacije u poljoprivrednim preduzećimasr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Issue 2018-2.
    www.jageng.agrif.bg.ac.rs/files/casopis/PT_02-2018.pdf

Show simple item record