Now showing items 1-1 of 1

  • Fish Population From Klokot And Krusnica Rivers 

    Beciraj, Azra; Tahric, Erna; Saric-Kadic, Irma; Icanovic, Irma
    Vode unsko-sanskog kantona spadaju u slabije istražena područja u Bosni i Hercegovini sa aspekta ihtiofaune, a to se pogotovo odnosi na pritoke Une. Uzevši u obzir činjenicu da je ihtiološko ispitivanje ribljih populacija ...