Now showing items 1-1 of 1

  • The Effect Of Adding Zeolite On Trout Meat Quality 

    Obradovic, Sasa; Vukasinovic, Marija; Grubic, Goran; Markovic, Zoran; Ivanc, Aleksandar; Kaljevic, Vesna
    U radu je ispitivan uticaj zeolita tipa "Minazel" kao aditiva hrane za pastrmke primenjenog u koncentraciji od 1% i 2% na sledeće proizvodne parametre: osnovni hemijski sastav mesa, mikotoksikološku ispravnost, senzorne ...