Časopis „Pesticidi i fitomedicina“, naučni časopis Društva za zaštitu bilja Srbije, osnovan je 1986. godine pod nazivom „Pesticidi - Jugoslovenski časopis za pitanja proizvodnje, prometa i primene pesticida“. Časopis „Pesticidi“ osnovali su preduzeće „Privredni pregled“ (kao izdavač), prof. dr Radojica Kljajić i njegovi saradnici sa Katedre za pesticide Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, i dr Ilija Perić i dr Neško Nešković iz Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd. Časopis je osnovan sa zadatkom da publikuje originalne radove domaćih i stranih autora iz oblasti proizvodnje, prometa i primene pesticida, normativne regulative, zaštite čoveka, hrane i životne sredine, obrazovanja kadrova, odbrambenih aspekata proučavanja i primene pesticida. Prvi glavni i odgovorni urednik časopisa bio je prof. dr Radojica Kljajić, a u sastav prvog Redakcionog odbora ušli su (pored prof. Kljajića) dr Milomir Kuzmanović, dr Dušan Đurić, Novica Mitić, Toma Pavlović, dr Branko Delević, dr Mileta Živanović, dr Neško Nešković, Miloje Andrić i Franjo Čoha. Prvi volumen sadržao je četiri broja i tu dinamiku izlaženja časopis je zadržao i do danas. Posle smrti profesora Kljajića (30. marta 1987. godine) funkciju glavnog i odgovornog urednika časopisa preuzeo je dr Neško Nešković, naučni savetnik Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine. Ovu funkciju dr Nešković je obavljao punih 20 godina, sve do odlaska u penziju 2007. godine. Pod njegovim uredništvom pojavila su se tri preostala broja za 1987. godinu i objavljeno je još 80 brojeva časopisa u volumenima 3-22. U ovom periodu, časopis „Pesticidi“ je doživeo značajne statusne, organizacione i tehničke promene, čiji je rezultat bio unapređivanje kvaliteta i povećanje rejtinga čaospisa. Redakcija časopisa dobilaje međunarodni karakter sredinom 1990-tihkada su u njen sastavušli ugledni naučni radnici iz Japana, Čehoslovačke, Velike Britanije, Danske, Turske i SAD. Počevši od prvog broja u 1992. godini časopis „Pesticidi“ počinje da izlazi sa podnaslovom „Jugoslovenski naučni časopis“, a Društvo za zaštitu bilja Srbije postaje suizdavač časopisa. Od 2004. godine(volumen 19) časopis počinje da izlazi pod nazivom „Pesticidi i fitomedicina“ Koncepcija časopisa je promenjena otvaranjem mogućnosti za objavljivanje radova iz cele naučne oblasti zaštita bilja/fitomedicina, uz značajno poboljšanje kvaliteta štampe i tehničke opremljenosti. Uvedene su i funkcije urednika oblasti koje počinju da obavljaju dr Ilija Perić (za oblast Pesticidi), dr Radoslava Spasić (za oblast Štetočine bilja), dr Radivoje Jevtić (za oblast Bolesti bilja) i dr Sava Vrbničanin (za oblast Korovi). U drugom broju za 2005. godinu prvi put se pojavljuje podnaslov „Naučni časopis Društva za zaštitu bilja Srbije“. Od 2006. godine (volumen 21), izdavači časopisa postaju Institut za pesticide i zaštitu životne sredine i Društvo za zaštitu bilja. Odlaskom u penziju dr Neška Neškovića krajem 2007. godine, za glavnog i odgovornog urednika časopisa imenovan je dr Dejan Marčić, koji je od 2005. godine obavljao funkciju zamenika glavnog i odgovornog urednika. Izdavanje časopisa „Pesticidi i fitomedicina“ usklađeno je sa Aktom o uređivanju naučnih časopisa, donetim od strane Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja u julu 2009. godine, kojim se uređuje opremanje časopisa u celini i članaka u njemu, kao i utvrđuje sadržaj dokumentacije koja se koristi u uređivačkom radu. Poslednjih pet godina časopis je znatno poboljšao svoju globalnu vidljivost i uticajnost. Krajem 2009. godine potpisan je ugovor sa Narodnom bibliotekom Srbije o pristupanju časopisa sistemu dodele DOI (Digital Object Identifier) brojeva objavljenim radovima. Početkom 2010. godine, časopis je uključen u DOAJ (Directory of Open Access Journals), čime je omogućen slobodan elektronski pristup celim radovima, počev od trećeg broja iz2006. godine (volumen 21). Sa prvim brojem u 2012. godini (volumen 27) časopis objavljuje radove isključivo na engleskom jeziku. Iste godine, časopis se uključio u ASEESTANT, sistem za onlajn uređivanje i publikovanje časopisa, koji podržava sve aktivnosti upravljanja uređivanjem, od kreiranja stranice, preko prijavljivanja rukopisa, praćenja recenzentskog procesa, vođenja administracije i čuvanja evidencije, do donošenja konačnih uredničkih odluka i publikovanja svezaka na sopstvenoj veb stranici. Ovaj sistem omogućava integraciju radova u sistem unakrsnog referisanja (CrossRef, DOI) i prevenciju plagijarizma (CrossCheck).Krajem 2012. godine, časopis je potpisao i ugovor o uključivanju u bazu podataka EBSCO. Zahvaljujući ovim poboljšanjima, podignut je kvalitet obajvljneih radova i povećan udeo radova autora iz inostranstva. U zvaničnim kategorizacijama domaćih naučnih časopisa koje Ministarstvo prosvete i nauke objavljuje od 2009. godine, „Pesticidi i fitomedicina“ su bili u kategoriji M51 (vodeći časopis nacionalnog značaja) 2009, 2010 i 2012. godine i u kategoriji M24 (časopis međunarodnog značaja verifikovan posebnom odlukom) 2011. i 2013. godine. Na taj način potvrđena je vodeća uloga časopisa u naučnoj oblasti zaštita bilja/fitomedicina.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

View more