Now showing items 1-1 of 1

  • Bioremedijacija u poljoprivredi 

    Racic, Gordana
    Osnovni cilj kursa je edukacija nastavnika u oblasti primene ekološki prihvatljivih metoda u poljoprivredi. Kurs će obuhvatiti pregled osnovnih metoda za remedijaciju i revitalizaciju zemljišta, sa fokusom na primenu ...